Členovia

JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF – predseda združenia
Adriana Durkáčová, AZSF
Ing. Maroš Dzoba, AFIAP, AZSF
Adrián Klema
Ing. Vladimír Latta
Štefan Lipták, MZSF
Bc. Alica Marková
Edita Megová, AZSF
Róbert Parnica
Ing. Daniel Pastucha
Ing. Igor Šimko
Ing. Ján Tkáč

Bývalí členovia