Súťaž Cassovia Foto 2018

Zorganizovali sme tretí ročník fotografickej súťaže Cassovia Foto 2018.

Tento ročník bol zorganizovaný pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Súťaž sme rozšírili aj pre českých fotografov.

Čakali na Vás tradičné ceny: hlavná cena, deväť medailí a deväť čestných uznaní. Ceny do súťaže poskytli taktiež mesto Košice, SFF-člen FIAP, Zväz slovenských fotografov (ZSF) a Zväz českých fotografov (SČF).

Termín uzávierky súťaže sme predĺžili do 21.09.2018.

Vyhodnotenie súťaže nájdete na tejto linke: PDF

Oceneným blahoželáme, všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na spoločné stretnutie na vernisáži výstavy.

Všetky podrobnosti pre účastníkov súťaže si môžte pozrieť v nasledujúcich propozíciách: PDF

Informácie o minulom ročníku súťaže Cassovia Foto 2017 si môžte pozrieť tu.