Členovia

Bc. Alica Marková

Narodila sa v Košiciach, absolvovala SŠUP-odbor propagačné výtvarníctvo, v roku 1986 absolvovala Institut výtvarné fotografie SČF v Prahe a v roku 1998 ukončila bakalárske štúdium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opave (ČR).

Pracuje v archeologickom ústave SAV ako fotografka. Členkou združenia K-91 je od jeho vzniku.

Svoju tvorbu zameriava do viacerých oblastí fotografie ako sú zátišia, abstraktné kompozície a dokument. Podstatnou časťou jej tvorby sú portréty, ktoré predstavila na viacerých autorských výstavách.

Pre jej tvorbu je typické, že vytvára fotografické cykly. Od roku 1985 prezentovala viacero takýchto cyklov – dom krásy, portréty, osada Skalka, kompozície Bez názvu, maketa knihy Skôr ako nám zatlieskali, Moje zátišia, maketa knihy Divadlo Romathan, ľudia s obľúbeným predmetom. Okrem Košíc prezentovala autorskú výstavu v Příbore v roku 1988 a vystavovala tiež v Nemecku, Bratislave, Litve a Rumunsku. V Košiciach mala celkom 7 autorských výstav.